Textruta: Huvudleverantörer

- Med hjälp av ett starkt service & återförsäljarnät med lokal geografisk förankring

- marknadsföra lösningar och produkter från ledande leverantörer inom högtrycksteknik

- för att tillföra slutanvändaren de värden som ger en ekonomisk och rationell lösning av arbetsuppgifterna

Textruta: Affärsidé
Textruta: Produktområden
Textruta: Målgrupp

· Industripumpar och pumpaggregat
samt komponenter till dessa

· Högtrycksaggregat upp till 3000 bar / 2400 lit/min
Varmvatten / kallvatten
El / Diesel / Bensin

· Reservdelar
till samtliga marknadsförda produkter

· Tillbehör
Slangrullar
Spolutrustning

Entreprenörer
- Måleribranschen
- Klottersanering
- Industrirengöring
- Rörrensning

Industriella användare
- Stålverk
- Träbearbetning
- Pappersbruk
- Varv och Sjöfart
- Kemisk – Teknisk
- Raffinaderier

Kommunalteknik
-
Reningsverk
- Avloppsrensning

Bygg & Anläggning
- Betongdemolering
- Tvätt av redskap/maskiner

SERVI AB  | Bangårdsv. 14  | 42835 KÅLLERED | E-mail: info@servi.se | Tel: 031-706 08 40                    

Om Servi AB