SERVI AB  | Bangårdsv. 14  | 42835 KÅLLERED | E-mail: info@servi.se | Tel: 031-706 08 40                    

Textruta: SPECK
Textruta: KAMAT
Textruta: A-serien
Textruta: NP-serien
Textruta: P-serien P11 - P50
Textruta: P-serien P51 - P80
Textruta: K-serien
Textruta: Ventiler
Textruta: Överströmmare &
Textruta: Säkerhetsventiler
Textruta: Spolutrustning
Textruta: Pistoler
Textruta: Spolrör / lansar
Textruta: Aggregat hetvatten
Textruta: Upp till 600 bar
Textruta: Slangrullar
Textruta: Automatiska
Textruta: Övrig rengöring
Textruta: Tankrengöring
Textruta: Golv, vägg och tak
Textruta: Underspolning

Stabilt högtrycksområde

Textruta: Pumpar / Ventiler
Textruta: Tillbehör
Textruta: Aggregat
Textruta: Munstycken / dysor
Dubbel hakparentes: Beställningsinfo
Textruta: Kopplingar/injektorer
Textruta: Rörrensning
Textruta: Tryckutjämnare
Textruta: Tryckvakt / flödesvakt
Textruta: Manometrar
Textruta: Övrigt