Textruta:

SERVI AB  | Bangårdsv. 14  | 42835 KÅLLERED | E-mail: info@servi.se | Tel: 031-706 08 40                    

Pistoler

Dubbel hakparentes: Beställningsinfo
Dubbel hakparentes: <-- Tillbaka

 

Benämning

 

 

Speck4

200 bar

                           Inlopp-                   Flöde            Max               Max
Art. Nr.               utlopp                     lit/min          Tryck             Temp

12.3300              3/8”IG-1/4”IG        30 l              200 bar            160°C.

 

SpeckStar

250 bar

                           Inlopp-                   Flöde            Max               Max
Art. Nr.               utlopp                     lit/min          Tryck             Temp

12-3205             3/8”IG-1/4”IG        40 l              250 bar         160°C
12-3207             3/8”IG-1/4”IG        40 l              250 bar         160°C

12-3207 med svirvel.

 

SpeckServo

350 bar

                           Inlopp-                   Flöde            Max               Max
Art. Nr.               utlopp                     lit/min          Tryck             Temp

12.1400              3/8”IG-1/4”IG        30 l              350 bar         160°C

 

ST-3002
500 bar
Rostfri

                           Inlopp-                   Flöde            Max               Max
Art. Nr.               utlopp                     lit/min          Tryck             Temp

203002550         1/2”IG-1/2”IG        100 l            500 bar         150°C

 

ST-2300 KW
Pistol för 310 bar med
Alto/Kew anslutning till spolrör

                           Inlopp-                   Flöde            Max               Max
Art. Nr.               utlopp                     lit/min          Tryck             Temp

202300570         3/8”IG-KEW           45 l              310 bar         150°C

 

ST-2600 KW
Pistol för 310 bar med
Alto/Kew anslutning till spolrör.
Avlastat handtag.

                           Inlopp-                   Flöde            Max               Max
Art. Nr.               utlopp                     lit/min          Tryck             Temp

202600545         3/8”IG-KEW           45 l              310 bar         150°C

 

Reparationsverktyg

& packning  till
Alto/KEW koppling U-krage

Art. Nr.               Benämning

050000245         Packning (U-krage)
202300370         Verktyg för underhåll

 

ST-2300

350 bar

                           Inlopp-                   Flöde            Max               Max
Art. Nr.               utlopp                     lit/min          Tryck             Temp

202300550         3/8”IG-1/4”IG        45 l              310 bar         150°C

Kan fås med många olika anslutningar 3/8 till M22

 

ST-2600
310 bar
Avlastat handtag.

                           Inlopp-                   Flöde            Max               Max
Art. Nr.               utlopp                     lit/min          Tryck             Temp

202600550         3/8”IG-1/4”IG        45 l              310 bar         150°C

 

Kan fås med många olika anslutningar 3/8 till M22

 

ST-2605

Pistol för 350 bar

                           Inlopp-                   Flöde            Max               Max
Art. Nr.               utlopp                     lit/min          Tryck             Temp

202605500         3/8”IG-1/4”IG        45 l              350 bar         150°C

 

Kan fås med många olika anslutningar 3/8 till M22

 

Speck 560 & Speck 200

560 & 200 bar

                           Inlopp-                   Flöde            Max               Max
Art. Nr.               utlopp                     lit/min          Tryck             Temp

12.3000              1/2”IG-1/2”IG        80 l              560 bar         100°C
12.3150              1/2”IG-1/2”IG        160 l            200 bar         100°C

 

Kan fås med axelstöd